DION Board meeting 13 August 2015

13. August 2015 - 11:15

Room 207 in the old physics building (Gamle fysikk)
http://s.mazemap.com/1JNBwlN

Agenda:

1         Welcome /Øyvind

What has happened since last time? Quick summary of DION if there are new observers at the meeting. Summary of NTNU Matriculation lunch event by Kam.

2         Discussions related to the Board of NTNU

The Board is the highest governing body at NTNU and makes decisions on issues of principal importance.

3         Discussion of SiN/DIONs reply to Hearing on the “KD Hearing on Seniority” /Øyvind

A draft from SiN and/or DION will be distributed before the meeting.

4         Update on the Duty Work & PhD Budget projects /Alex

5         Current issues in SiN /Vegard

Update and discussion on current activities the Association of Doctoral Organizations in Norway/Stipendiatene i Norge (SiN)

6         Events

Status and plans for DION events. PhD-movies, “Welcome Event” and more.

7         PhD Cases /Øyvind

Update and status on PhD/PostDoc cases. Not public.

 

8         Creation and Delegation of active DION projects /Øyvind

Some suggestions (not exhaustive list):

 • empl. with children (Kindergarden and similar)
 • Salary
 • Outreach to business (Bindeleddet/Teknologiporten, similar)
 • Change of supervisor
 • NTNU Fusion

 

9         A.o.b

Open point. Any topics can be announced before or at the meeting.

 • Speaker at presentation of DION for new PhDs
 • Iranian Students – Official statement
 • How to brand/market DION
 • Next DION meeting: Where and when?

 

The meeting is open to discussion from all attending parties and for any case not already announced.

 

Welcome!

Øyvind S. Hetland

President, DION

More

Ph.d-kurs høsten 2015/Ph.d course autumn 2015

Vitenskapelig kommunikasjon – publisering og allmennrettet formidling/Communicating science – in journals and to the general public

See below for information in English

Trenger du hjelp til å skrive bedre vitenskapelige artikler? Kan du også tenke deg å få resultatene dine presentert i Aftenposten og NRK? 

Vi gir deg verktøyene som åpner dørene både til vitenskapelige tidsskrifter og til avisredaksjoner. «Vitenskapelig kommunikasjon – publisering og allmennrettet formidling» ble tilbudt som et pilotemne høsten 2014. Det var en stor suksess, og blir nå et fast tilbud til doktorgradsstudenter, utenom Det medisinske fakultet (DMF). Der utdanner de superhelter i forskningskommunikasjon!

Emnet HFEL8000 arrangeres i august og september, uke 36 og 39.

Kurset gir en innføring i både skriving og publisering av vitenskapelige artikler og presentasjon av forskning til et bredere publikum. Her får du effektiv trening både i vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling.

Virker dette interessant?

Emnet HFEL8000 blir tilbudt i uke 36 og 39:

 • mandag 31. august i rom JC23 (Moholt) kl. 0830 – 1500
 • tirsdag 1. september i rom JB30 (Moholt) kl. 0830 – 1500
 • mandag 21. september i rom JB30 (Moholt) kl. 0830 – 1500
 • tirsdag 22. september i rom JB30 (Moholt) kl. 0830 – 1445

Informasjonen du trenger før og under kurset vil bli lagt ut på Itslearning.

Påmelding til kurset skjer via Studentweb, gjennom å legge inn undervisningsmelding og tilhørende vurderingsmelding (eksamensoppmelding) i HFEL8000. Du må være registrert Ph.d-student ved NTNU for å kunne delta på kurset. Tilgang til Itslearning kommer automatisk. Ta kontakt med førstekonsulent Stine Krogh Hagen (stine.krogh.hagen@ntnu.no) ved Institutt for språk og litteratur dersom du trenger hjelp til påmelding.

NB! Kurset holdes på engelsk, men bruker du norsk som hovedspråk i forskningsarbeidet ditt kan du gjerne arbeide med norske tekster under kurset.

Faglig ansvarlig for emnet er førsteamanuensis Nancy Lea Eik-Nes ved Institutt for språk og litteratur (HF).

Detaljert studieplan legges ut i Itslearning.


 

English

Do you need help with writing better research articles? Would you also like to present your findings in Aftenposten and NRK?

We give you the tools that open the doors to both scientific journals and newspaper editors. “Communicating science – in journals and to the general public” is a new subject being offered to all doctoral students this autumn (except those at the Faculty of Medicine – DMF). The course is a new version of the required course at DMF that has educated super heroes in research communication!

This success will now be available in a version for all PhD students in the subject HFEL8000.The course is an introduction to writing and publishing research articles, as well as presenting your research to a broader audience. You will get practice in developing your skills in communicating your research scientifically, and also as popular science.

Does this sound interesting?

The course will be held Mondays and Tuesdays, weeks 36 and 39.

 • Monday, 31 August in room JC23 (Moholt) 0830 – 1500
 • Tuesday, 1 September in room JB30 (Moholt) 0830 – 1500
 • Monday, 21 September in room JB30 (Moholt) 0830 – 1500
 • Tuesday, 22 September in room JB30 (Moholt) 0830 – 1445

 

Sign up on Studentweb by registering for classes and for evaluation in HFEL8000. In order to register for the course you must be registered as a Ph.D.-student at NTNU. You will automatically get access to Itslearning. If you need help to register, contact Stine Krogh Hagen (stine.krogh.hagen@ntnu.no) Higher Executive Officer at the Department of Language and Literature.

Information you need before and during the course will be posted on It’s Learning.

NB! The course is in English, but those of you who use Norwegian as your main language in your research are invited to use Norwegian for the coursework as well.

A detailed plan for the study will be posted early in the autumn. The course coordinator is Nancy Lea Eik-Nes, Associate Professor at the Department of Language and Literature (HF).

More

DION board meeting, 8 June 2015

Board meeting summon and agenda here.

8. June 2015 - 14:15

Trondheim

Flyer_8.june.2015_DIONboardmeeting

If you are interested in a case, send an e-mail to post@dion.ntnu.no, for more information. The board meetings are open to everyone.

Map: http://s.mazemap.com/1FtJXwL

More